Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług oferowanych przez Break The Code w lokalu przy ulicy św. Stanisława 9/3 w Katowicach.

Zasady gry

 1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest wcześniejsze zarezerwowanie pokoju.
 2. Gra przeznaczona jest dla grup składających się z 2-4 osób.
 3. Czas gry to 60 minut. Prosimy o zjawienie się w siedzibie Break The Code na 10 minut przed startem gry, w celu zapoznania się z zasadami. Spóźnienie skróci czas gry.
 4. Gracze poniżej 16 roku życia powinni przystąpić do gry z przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
 5. Zakazana jest gra pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 6. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.
 7. Uczestnicy gry odpowiadają za wyposażenie pokoi w Break The Code.
 8. W czasie gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w tym również z telefonów komórkowych.
 9. Gracze, zgadzając się na zrobienie pamiątkowego zdjęcia po grze, wyrażają zgodę na umieszczenie go na naszym profilu Facebookowym, pod adresem: https://www.facebook.com/BreakTheCodeSlask/.
 10. W całym budynku obowiązuje zakaz palenia.

Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez system znajdujący się pod adresem www.breakthecode.pl/rezerwacja/, telefonicznie pod numerem 790 275 333 lub poprzez portal LockMe.pl.
 2. Dokonanie rezerwacji będzie potwierdzone wiadomością e-mail, w której zawarta zostanie data i godzina rezerwacji, a także nazwa zarezerwowanego pokoju.
 3. Rezerwacje dokonywane na 2 godziny przed planowanym startem prosimy zgłaszać telefonicznie pod numer 790 275 333.
 4. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju poza wyznaczonymi godzinami – w tym celu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 5. Dokonanie rezerwacji pokoju oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku rezerwacji kilku gier jednocześnie lub rezerwacji z dużym wyprzedzeniem, Break The Code S.C. zastrzega sobie prawo do pobrania od graczy zadatku na poczet opłaty za gry w wysokości równowartości ceny wejściówki. Zadatek nie podlega zwrotowi.

Płatność

 1. Dostępne formy płatności to gotówka, karta, przelew, voucher oraz płatność online poprzez system płatności online imoje.
 2. W przypadku dokonaniu rezerwacji oraz płatności online poprzez portal LockMe.pl, chęć rezygnacji lub przeniesienia terminu należy zgłaszać najpóźniej na 24 godziny przed planowaną grą. Jeśli chęć rezygnacji lub przeniesienia terminu zostanie zgłoszona na mniej niż 24 godziny przed planowaną grą, wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.
 3. W przypadku chęci nabycia voucheru prosimy o wcześniejsze poinformowanie pracownika Break The Code. Voucher ważny jest przez 2 miesiące od daty zakupu.

Dane osobowe

 1. Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies znajdują się w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://breakthecode.pl/polityka-cookies/

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy rezerwacji pokoju z opcją płatności online oraz umowy zakupu vouchera z opcją płatności online bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Break The Code o tym fakcie pisemnie – pocztą tradycyjną lub wysyłając wiadomość e-mail.
 3. W wiadomości należy zamieścić informację dotyczącą daty dokonania płatności, a także daty, godziny i nazwy zarezerwowanego pokoju lub numer otrzymanego vouchera oraz dane kontaktowe.
 4. Wpłata zostanie zwrócona na konto, z którego dokonywana była płatność.
 5. Dokładne informacje dotyczące dochodzenia roszczeń oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji można znaleźć na stronach Urzędu Ochrony Klienta i Konsumenta: http://www.uokik.gov.pl/ oraz na platformie ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Reklamacje

 1. Konsument może zgłaszać reklamacje w związku z realizacją usług.
 2. Reklamacja należy składać pisemnie: na adres Break The Code S.C., ul. św. Stanisława 9/3, 40-014 Katowice; na adres poczty elektronicznej biuro@breakthecode.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://breakthecode.pl/kontakt/
 3. W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (mailowy lub pocztowy) oraz opis zaistniałego problemu.
 4. Break The Code zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.
 5. W przypadku braków w reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Break The Code wezwie konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.
Zadzwoń teraz!